Folk / Roots / Wereld

 

NIEUWS:
 
 

Programma najaar online!

 
Middelburgsestraat 113 boven, Oost-Souburg

Nieuws

[23/6/21] Buitenoptreden te Krommenhoeke

Op zaterdag 17 juli zal er op het buitenterras van de Kookboerderij van Kees en Marieke Reinhoud een openluchtconcert plaatsvinden, verzorgd door Adrie Huissoon en Geert Vlietstra. Zij brengen een ode aan Simon & Garfunkel. Het gaat om het optreden dat eerder gepland stond voor 21 februari van dit jaar, maar toen helaas niet door kon gaan. Er is een middagoptreden van 16.00 uur tot ca 17.30 uur (30 kaarten) en een avondoptreden van 20.00 uur tot ca. 21.30 uur (30 kaarten).
Reserveren kan via razzervering@outlook.com. De entree is 10 euro per persoon.

[3/10/20] Optredens in De Spot kunnen doorgaan

Afgelopen maandag 28 sept zijn de coronamaatregelen aangescherpt met o.a. een maximum van 30 personen in openbare binnenruimtes. Voor theaters en podia kunnen de Veiligheidsregio’s echter een ontheffing verlenen. Inmiddels heeft de Veiligheidsregio Zeeland voor 11 theaters en podia in onze provincie een ontheffing verleend. Eén daarvan is De Spot in Middelburg waar Razzmatazz voorlopig haar muziekoptredens houdt. Concreet betekent dit dat er, rekening houdend met de 1,5 m afstand, nog steeds maximaal 50 personen bij de Razzmatazz-concerten aanwezig kunnen zijn.

[06/20] Nieuwsbrief Razzmatazz juni 2020

Beste Razzmatazzers,

Wij hopen dat jullie de coronaperiode goed en gezond zijn doorgekomen en net als wij weer zin hebben in allerlei activiteiten, waaronder de muziekoptredens in Razzmatazz!

Het is evident dat op korte termijn de Razzmatazz-zolder niet geschikt is voor optredens en dat deze dus eerst ‘coronaproof’ gemaakt moet worden. De ideeën daarover worden momenteel door een werkgroep uitgewerkt. Dat hier een uitdaging ligt is duidelijk maar niets is onmogelijk. Zowel organisatorische als technische aanpassingen zijn noodzakelijk. Dit ‘coronaproof’ maken van de zolder is echter niet gereed voor het eerste optreden dat in september gepland staat. Vandaar dat het bestuur bijeen geweest is om naar een alternatief te zoeken hiervoor, maar ook voor de andere, reeds geplande, optredens in het najaar 2020. In deze nieuwsbrief informeren wij jullie over de stand van zaken.

Momenteel worden er twee alternatieven uitgewerkt:

1. Muziekoptreden in de open lucht.
2. Muziekoptreden op een andere binnenlocatie.

Ad. 1. In juli 2020 zal het bestuur een optreden organiseren op het buitenterrein van de Kookboerderij te Biggekerke met een beperkt aantal gasten. Dit met de bedoeling ervaring op te doen met de 1,5m-maatregel en andere coranagerelateerde zaken zoals toiletbezoek, drankjes etc. Deze ervaring zal gebruikt worden om het optreden van september wellicht ook in de open lucht en op dezelfde plaats te doen plaatsvinden. In de volgende nieuwsbrief komen we hierop terug.

Ad. 2. De geplande optredens in het najaar (17 oktober, 14 november en 12 december) kunnen niet buiten plaatsvinden en daar zal een alternatieve locatie voor gezocht moeten worden indien de Razzmatazz-zolder dan nog niet ‘coronaproof’ is ingericht. We hebben ervaring met het dorpshuis in Biggekerke maar we zijn ook in gesprek met beheerders van andere locaties.

Tevens wil het bestuur van deze gelegenheid gebruik maken om jullie van harte te bedanken voor het geduld en vertrouwen. Wij ervaren dat als zeer positief en is voor ons de reden om enthousiast verder te gaan. Om in al het coronageweld het voortbestaan van Razzmatazz zo goed mogelijk te waarborgen is het zeer van belang dat jullie ons financieel blijven steunen.

Als bestuur doen we er alles aan, nu er geen “omzet wordt gedraaid”, de kosten te beperken. Zo is er bijvoorbeeld bij de gemeente Vlissingen een verzoek om kwijtschelding van de huur voor dit jaar aangevraagd en een subsidieverzoek voor 2021 ingediend.

Rest ons tot slot jullie allen een hele fijne zomervakantie toe te wensen en hopelijk zien we elkaar weer in goede gezondheid bij een van de najaarsconcerten!

Bestuur van Razzmatazz

PS:
Op 5 juli a.s. vindt in Terra Maris te Oostkapelle een buitenconcert plaats van de groep Triskell. Update: dit gaat vanwege de weersverwachting tot nader order niet door!
Zodra er een nieuwe datum bekend is zullen we dit op deze site en die van Terra Maris (https://nl.terramaris.nl/te-doen/activiteiten) laten weten.

[02/20] Lidmaatschap: belangrijke mededeling tav de reserveringen

Voor 2020 gaat er iets veranderen ten aanzien van de reserveringen door leden. Tot nu toe kon bij een enkel lidmaatschap à 10 euro per jaar een kaartje extra gereserveerd worden voor een tweede persoon. Dat was echter oorspronkelijk bedoeld voor het meenemen van een introducé. Daarom zal vanaf nu een lidmaatschap per persoon vereist zijn om twee dagen eerder te kunnen reserveren voor twee personen. Het ledengeld hebben we namelijk hard nodig om de huur te kunnen blijven betalen. Uitzondering hierop is zoals genoemd het (max tweemaal) meebrengen van een introducé. Dat kan aangegeven worden bij de reservering.

[02/20] Sloopwerk rond Razzmatazz

De gebouwen die vastzitten aan Razzmatazz, voorheen De Regenboog etc, worden momenteel door de Gemeente gesloopt. Razzmatazz blijft gelukkig staan, maar we krimpen wel iets in: de gang, garderobe, artiestenruimte en het magazijntje komen nu allemaal op de begane grond van Razzmatazz zelf. Verder blijven we een gedeelte van de begane grond delen met ROAT, de multiculti-jongerenorganisatie.
Vanwege de werkzaamheden is het concert van 2 februari met de groep VanWyck verplaatst naar het dorpshuis van Biggekerke. Het concert is goed verlopen dankzij de grote inzet van ons bestuur en onze vrijwilligers. De Gemeente heeft toegezegd dat het concert van 22/2 weer gewoon in Razzmatazz plaats kan vinden.

[05/19] Bestuurswissel

Ad Lijnse heeft na 51 jaar (!) zijn functie als voorzitter/programmeur neergelegd. Hans Hoogeboom zal de programmering overnemen, en geluidsman Kees Reinhoud het voorzitterschap.
Personen & functies per 1/5/19:

 Kees Reinhoud – Voorzitter & geluidstechnicus
 Hans Hoogeboom – Muziekprogrammering
 René Dekker – Secretaris
 Nico Meliefste – Penningmeester
 Kees Heijboer – Gebouw & techniek
 Willy van Hoorn – Financiën
 Ans Boone – Financiën (aftredend)
 Peter van den Hooven – Barcommissie